Tài khoản thanh toán

Quý khách hàng có thể thanh toán chuyển khoản trực tiếp tại ngân hàng, chuyển khoản tại ATM  hoặc sử dụng internet banking, Mobile banking Thanh toán cho Trúc Linh qua 1 trong các tài khoản ngân hàng tiện nhất với khách hàng.

TÀI KHOẢN THANH TOÁN THIỆP CƯỚI TRÚC LINH